Antalya ili Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeyh Şüca Türbesi, Selçuklu Devleti Döneminde Antalya Kalesi surları dışına yaptırılan kare planlı ve tek kubbeli kübik bir mescit görünümüne sahip iki katlı bir yapıdır. Mescit, alaturka kiremitli piramidal bir çatıyla örtülüdür.

Kuzey cephesinin ortasındaki, söveleri ve kemeri düzgün kesme taşlarla örülmüş basık kemerli bir kapıyla dahil olunan kare planlı mescit katı, tromplarla geçilen bir kubbeyle örtülüdür. İç mekan doğu, batı ve kıble cephelerinde yer alan ikişer pencere ile aydınlatılmaktadır. Kıble cephesinde, derinliği duvar içinde kalan dört kenarlı poligonal bir kütle halinde dikdörtgen çerçeveli mihrap nişi yer alır. Türbenin mumyalık katı, kareye yakın dikdörtgen planlı ve sivri beşik tonoz örtülüdür.

Selçuklu Devleti sonrasında Osmanlı Devleti döneminde de kullanılan Şeyh Şüca Türbesi, kuzey cephesinde yer alan H.630/M.1232-33 tarihli bir inşa kitâbesine göre Abdullah’ın oğulları Türkeri ez-Zevâk ve erkek kardeşi tarafından yaptırılmıştır. Mescid’in Osmanlı Devleti döneminde Şeyh Şüca olarak bilinen bir tekke şeyhi tarafından etrafında yeni bazı başka yapılar ilave edilmek suretiyle genişletilip şimdiki haline kavuşturulduğu tahmin edilmektedir.

Adres:
Çaybaşı, Muratpaşa/Antalya

Koordinatlar:
36.88827, 30.71574

Konum:

Muratpaşa’da Görülmesi Gereken Kültür Varlıkları Haritası:

Fotoğraflar:

Şeyh Şüca Türbesi
Şeyh Şüca Türbesi
Şeyh Şüca Türbesi

Yazar: Orhan Deniz KAPLAN

Antalya Kültür Mirası Projesi | info@denizkaplan.net

Bir cevap yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top