Yazır Höyük

Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yazır Höyük, Bozova Ovasının güney ucunda 900 m yüksekliğinde, Erken Tunç Çağından Roma Dönemine kadar iskan edilmiş bir köy yerleşimidir. Yazır Höyük, İngiliz Arkeolog James Mellaart tarafından Korkuteli ve çevresinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilerek "Höyükköy Höyüğü" adıyla bilim dünyasına kazandırılmıştır.Yazının Devamı →

Asartaşı Tepesi

Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Asartaşı Tepesi, Bayatbademleri Mahallesine bağlı Korucak Yaylasının 600 m doğusu ile Tahtalı Belinin 2.8 km kuzeydoğusunda Roma Döneminde iskan edilmiş 380 m yüksekliğinde bir tepedir. Yöre halkınca üzerinde bulunan kalıntılar sebebiyle "Asartaşı" adıyla anılmaktadır. Termessos ve Isinda (Korkuteli) teritorumunda bulunan, kaya mezarları ve…Yazının Devamı →

Doğrul Antik Çiftlik

Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Doğrul Antik Çiftlik, Bayatbademleri Mahallesinin 1.77 km kuzeyinde Doğrul mevkiindeki hafif eğimli yamaçlarda MS 2. yüzyılda Roma Döneminde iskan edilmiş iki yerleşimden oluşan bir çiftlik kompleksidir. Doğrul Tepesinin eteklerinde ve hafif eğimli yamaçlarında görülen kalıntılar iki bölgede yoğunlaşmaktadır. Orman sınırı ile komşu olan…Yazının Devamı →

Asarcık Tepesi

Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Asarcık Tepesi, Bayatbademleri Mahallesinin 2.45 km güneyinde orman sahası içerisinde doğal kayalıkların oluşturmuş olduğu, 680 m yüksekliğindeki konik bir tepedir. Yöre halkınca "Asarcık" adıyla anılmaktadır. Sıkı çam ağaçları arasında yükselen tepenin üzerinde MS 2. yüzyıla tarihlendirilen yapı elemanları bulunmaktadır. Termessos teritoryumu içinde kalan…Yazının Devamı →

Korkuteli Su Sarnıçları

Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Su Sarnıçları, geçmiş devirlerde kullanım ve içme suyu temini amacıyla oluşturulmuş su toplama yapılarıdır. Antik çağlarda yapılan Sarnıçlar, yer altına ve kuyu tarzında yapılmış iken; Türk Sarnıçları'nın üstü suya verilen kutsallık gereği olarak, mimari yapılarla bezenmiştir. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Su Sarnıçları genellikle…Yazının Devamı →

Çağman Asar Tepe

Antalya ili Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çağman Asar Tepe, Kozağacı Mahallesinin arkasında yükselen tepe üzerinde Likya ve Pers etkili Roma Dönemine ait eserlerin yer aldığı bir Asar yerleşimidir. Günümüzde Korkuteli-Elmalı arasında kalan Roma ve Bizans Dönemlerinde "Tyriaion veya Tyriaeum" adıyla bilinen yerleşimin piskoposluk merkezinin Çağman Asar Tepesi olduğu düşünülmektedir.…Yazının Devamı →