Antalya ili Manavgat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kartal Kalesi, Antik Pamfilya Bölgesinde Side Antik Kenti sınırları dışında kentin 6 km. kuzeyinde, Doğu Roma (Bizans) Döneminde yaptırılmış bir Kaledir. Kale, günümüzde Side Mahallesi 1005. Sokak üzerinde görülebilir durumda olup yöre halkınca “Kartal Kalesi” adıyla anılmaktadır.

Kartal Kalesi, 300,94 m² düz bir alan üzerine inşa edilmiştir. Doğu batı doğrultusunda 25 m. uzunluğunda olup 12.5 m. genişliğindedir. Ortalama duvar kalınlığı 73 cm. olan Kalenin duvar yüksekliği doğu köşede 7 m. kadardır. Duvar dış kısımları Konglomera bloklardan inşa edilmiş olup iç kısımda ise tuğla ve kireç malzeme kullanılmıştır. Kalenin yıkılan kısımları yapı içerisinde yaklaşık 2 m.’lik bir dolgu oluşturmuştur. Kalenin in situ durumundaki kapısı ve ok atma pencereleri günümüze ulaşmış durumdadır.

2002 yılında yüzey ve çevre araştırması yapılan Kartal Kalesinin başka yapılar ile bağlantılı olmadığı, bağımsız tek bir yapı olduğu anlaşılmıştır. İmar planlarında park alanı olarak görülen yapının batı duvar bitişiğinde gecekondu yapısı bulunmaktadır. Kartal Kalesi, 2002 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

Adres:
Side, Manavgat/Antalya

Ziyaret Tarihi:
4 Aralık 2022

Kaynaklar:
Kartal Kalesi ile ilgili bilgiler, T.C. Antalya Valiliği tarafından hazırlatılan Antalya Kültür Envanteri Kitabından alınmıştır. Bilgiler, Sayın; Yıldırım TURAN ve Alime ÇANKAYA tarafından derlenmiştir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Orhan Deniz KAPLAN

Antalya Kültür Mirası Projesi | info@denizkaplan.net

Bir cevap yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top