Antalya ili Aksu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hacı Hasan Ağa Camii, Osmanlı Devleti Döneminde günümüze ulaşan Kitâbesine göre 1820 yılında Boztepe Köyünde yaşam süren Hacı Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır. Yöre halkı tarafından Eski Camii adıyla bilinen Mescidin mimarı bilinmemektedir. Bir dönem köy okulu olarak kullanılan yapı 1975 yılında işlevini yitirmiştir. 1997 yılında Boztepe Köyü Aşağı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından restore edilen Camii günümüzde Kız Kur’an Kursu olarak faaliyet göstermektedir.

Kare planlı inşa edilen Hacı Hasan Ağa Camii’nin ortası yuvarlak kasnak üzerine oturan tek kubbeyle yan mekanlar ise sivri beşik tonozla örtülüdür. Minaresi ve şadırvanı bulunmayan Camii’nin kuzeybatı köşesinde hazire yer almaktadır. Camii’nin batı tarafında bulunan Su Sarnıcı günümüze ulaşamamıştır.

Camii’nin beden duvarlarında moloz taş, pencere sövelerinde ise kesme taş malzeme kullanılmıştır. Camii’nin kubbesi alaturka kiremitle kaplanmış olup kasnak sıvalı olduğu için malzeme tespiti yapılamamıştır. Harimin doğu ve batı cepheleri simetrik olarak düzenlenmiştir. Her cephenin ortasında, zemine yakın olan yerlerde 0.77X0.95 m. ölçülerinde, dikdörtgen formlu ve demir parmaklıklı birer pencere yer almaktadır.

Güney ve kuzey cephelere, aynı form ve ölçülere sahip ikişer adet pencere açılmıştır. Ancak güney cephede mihrabın, kuzey cephede ise harime giriş kapısının yer almasından dolayı, aynı aks üzerinde bulunan bu pencereler yanlara doğru kaydırılmıştır. Kuzey cephenin ortasında, harime giriş kapısı yer almaktadır. Tamamıyla taştan yapılmış kapı, basık kemerli olup iki sıra silme ile çerçeve içine alınmıştır. Bu silmelerden dışta olan kaval, içte olan ise içbükey formludur.

Camii kapısına ait kemerin hemen üzerinde, kare formlu taş bir kitâbe yer almaktadır. T.C. Antalya Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araş.Gör. Enes Kavalçalan tarafından çevirisi yapılan kitâbede üç satır halinde; “Sahip-ül Hayrat. Ve’l Hasenat. Es-seyit el-hac Hasan H.1236/M.1820” yazmaktadır.

1820 yılında Hacı Hasan Ağa tarafından inşa ettirilen Camii, planı bakımından Antalya’daki Osmanlı Dönemi tek kubbeli Camii ve Mescitlerin içerisinde; harimin merkezi kubbeyle, ana eksen ve köşelerde kalan alanların ise sivri beşik tonozla örtülü olduğu tek örnektir. Eser, süsleme bakımından oldukça yalın tutulmuştur.

Ziyaret Tarihi:
5 Şubat 2022

Adres:
Boztepe, Aksu/Antalya

Koordinatlar:
36.91328, 30.90645

Not: Yazı içerisindeki tüm bilgiler; T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serkan Kılıç tarafından hazırlanan “Antalya’da Tek Kubbeli Camii ve Mescidler” adlı araştırma çalışmasından alınmıştır.

Konum:

Fotoğraflar:

Hacı Hasan Ağa Camii
Hacı Hasan Ağa Camii
Hacı Hasan Ağa Camii
Hacı Hasan Ağa Camii
Hacı Hasan Ağa Camii
Hacı Hasan Ağa Camii
Hacı Hasan Ağa Camii
Hacı Hasan Ağa Camii
Hacı Hasan Ağa Camii

Yazar: Orhan Deniz KAPLAN

Antalya Kültür Mirası Projesi | info@denizkaplan.net

Bir cevap yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top