Antalya ili Gündoğmuş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Alara Kemer Köprü, 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad tarafından Ulugüney (Alara) Çayı üzerine yaptırılmış sivri kemerli bir köprüdür. Tarihi Köprü bazı kaynaklarda ve yöre halkı tarafından “Gündoğmuş Köprüsü” veya “Ortakonuş Köprüsü” adları ile anılmaktadır. Alara Kemer Köprü, Alanya-Konya Kervan Yolunun Gündoğmuş üzerinden geçen geçiş noktası üzerinde konumlanmakta birlikte Alara (Ulugüney) Çayı üzerine inşa edilen üç Selçuklu Köprüsünden birisidir.

Güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan Alara Kemer Köprü, Ulugüney (Alara) Çayı’nı aşan bir kanyonun karşılıklı iki yakasındaki kaya formasyonları üzerine oturtulmuş, 15 m. açıklığındaki bir sivri kemer gözünden ibarettir. Köprünün güney cephesinin doğu kanadında fazla suyu tahfif işlevi gören yuvarlak kemerli küçük bir göz bulunmaktadır. Köprünün kitâbesi bulunmamaktadır.

Köprü, düzgün kesme taş örgü ile inşa edilmiş olup kemer ayakları ile sivri kemer profili günümüze kadar ulaşmıştır. Köprünün tabliyesi zaman içerisinde bütünüyle ortadan kalkmıştır. Alanya’yı Gündoğmuş’a bağlayan Güzelbağ-Umutlu Yolu üzerinde bulunan Alara Kemer Köprüsü, T.C. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 1985 yılında restore edilmiştir. Orijinal köprü yerinde korunarak yok olan tabliye yerine beton-asfalt tabliyesi eklenerek köprü taşıt trafiğine açılmıştır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Orhan Deniz KAPLAN

Antalya Kültür Mirası Projesi | info@denizkaplan.net

Bir cevap yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top